Tải xuống nhạc Revanced cho thiết bị chưa root

Bạn phải cài đặt MicroG trước khi cài đặt ReVanced Music trên thiết bị Android của mình. Nếu không ứng dụng sẽ không hoạt động trên thiết bị của bạn.


  • Tải xuống tệp APK từ liên kết tải xuống được cung cấp bên dưới
  • Quá trình cài đặt rất dễ dàng, giống như bạn đã từng cài đặt các ứng dụng khác.
  • Bắt buộc: MicroG (Bắt buộc: phải cài đặt ứng dụng này trước khi cài Revanced Music
  • Liên kết tải xuống Revanced Music (Chung và mở rộng) và MicroG có sẵn bên dưới.

Làm thế nào để cài đặt Hướng dẫn từng bước?