Chính sách bảo mật

Tại RevancedApp.net, chúng tôi coi trọng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách quyền riêng tư này nêu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web và ứng dụng di động của chúng tôi (gọi chung là “Dịch vụ”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin chúng tôi thu thập:

1.1. Thông tin cá nhân:
Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi khi bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, thông tin liên hệ của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

1.2. Thông tin sử dụng:
Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm địa chỉ IP, thông tin thiết bị, loại trình duyệt, các trang đã truy cập và hành động bạn thực hiện khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này giúp chúng tôi hiểu cách Dịch vụ của chúng tôi đang được sử dụng và cho phép chúng tôi cải thiện chức năng và hiệu suất của chúng.

1.3. Cookie và công nghệ theo dõi:
Chúng tôi có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web và các công nghệ theo dõi tương tự để nâng cao trải nghiệm của bạn và thu thập thông tin về kiểu sử dụng của bạn. Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn cho phép chúng tôi nhận dạng và ghi nhớ các tùy chọn của bạn. Bạn có thể quản lý tùy chọn cookie của mình thông qua cài đặt trình duyệt.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn:

2.1. Cung cấp và cải thiện dịch vụ:
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Điều này bao gồm cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, phân tích mô hình sử dụng và tối ưu hóa hiệu suất và tính năng của Dịch vụ của chúng tôi.

2.2. Giao tiếp:
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để liên lạc với bạn về các cập nhật, tính năng mới, chương trình khuyến mãi và thông báo quan trọng liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể từ chối nhận thông tin quảng cáo bất cứ lúc nào bằng cách làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong email hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

2.3. Tuân thủ pháp luật:
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ luật pháp, quy định và quy trình pháp lý hiện hành cũng như để bảo vệ quyền, quyền riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi hoặc của người dùng của chúng tôi.

Chia sẻ và tiết lộ thông tin:

3.1. Các nhà cung cấp dịch vụ:
Chúng tôi có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy thay mặt chúng tôi thực hiện một số chức năng nhất định, chẳng hạn như lưu trữ, phân tích dữ liệu, hỗ trợ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị. Các nhà cung cấp dịch vụ này sẽ có quyền truy cập vào thông tin của bạn chỉ nhằm mục đích thực hiện các chức năng của họ và có nghĩa vụ theo hợp đồng để duy trì tính bảo mật và an toàn cho dữ liệu của bạn.

3.2. Thông tin tổng hợp:
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp và ẩn danh không nhận dạng cá nhân bạn với bên thứ ba vì nhiều mục đích khác nhau, chẳng hạn như phân tích ngành, lập hồ sơ nhân khẩu học hoặc cải thiện Dịch vụ của chúng tôi.

3.3. Yêu cầu pháp lý:
Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc khi tin rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, bảo vệ quyền lợi của chúng tôi, điều tra gian lận hoặc đáp ứng yêu cầu của chính phủ.

Bảo mật dữ liệu:

Chúng tôi thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và duy trì. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có việc truyền dữ liệu qua internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của thông tin đó.

Liên kết của bên thứ ba:

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không do RevancedApp.net sở hữu hoặc kiểm soát. Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Quyền riêng tư của trẻ em:

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho các cá nhân dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã vô tình thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này:

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chính sách quyền riêng tư sửa đổi sẽ được đăng trên trang này với ngày có hiệu lực được cập nhật. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào.

Liên hệ chúng tôi:

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, mối quan tâm hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này hoặc các biện pháp bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách quyền riêng tư này cũng như đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như được mô tả ở đây.