Thiết bị đã root [Magisk]

Bạn phải cần một thiết bị đã root với Magisk SU để cài đặt mô-đun này. Bạn không cần phải cài đặt MicroG vì nó đã sử dụng Dịch vụ Cửa hàng Play. Nhưng bạn cần cài đặt Mô-đun MinDetach để tránh phụ thuộc vào PlayStore.


  • MicroG là không cần thiết
  • Quá trình cài đặt hơi phức tạp, vì vậy bạn phải có chút kỹ thuật hoặc chỉ cần làm theo hướng dẫn quy trình cài đặt của chúng tôi.
  • Bắt buộc: Mô-đun MinDetach để tránh phụ thuộc vào cửa hàng play.
  • Liên kết tải xuống được đưa ra dưới đây

Làm thế nào để cài đặt Hướng dẫn từng bước?