DMCA-disclaimer

De volgende DMCA-disclaimer (Digital Millennium Copyright Act) is van toepassing op de website ytrevanced.app (waarnaar wordt verwezen als „de website“ of „onze website“) en de gehele inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, software, en al het andere materiaal dat op de website beschikbaar wordt gesteld.

Intellectuele eigendomsrechten:

A. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze website zijn, tenzij anders vermeld, eigendom van de respectieve houders van auteursrechten.

B. De website respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht van haar gebruikers hetzelfde. Als u van mening bent dat de inhoud op onze website inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, breng ons dan onmiddellijk op de hoogte via de onderstaande contactgegevens.

DMCA-melding:

A. Als u eigenaar van auteursrechten of een vertegenwoordiger daarvan bent en van mening bent dat de inhoud die beschikbaar is op deze website inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen onder de Digital Millennium Copyright Act (DMCA) door de volgende informatie te verstrekken:

Identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt.

Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten, inclusief informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.

Contactgegevens, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring waarin u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet.

Een verklaring dat de informatie in de melding juist is, en op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht.

B. Stuur uw DMCA-melding naar de volgende aangewezen agent:

[[email protected]]

Tegenmelding:

A. Als u van mening bent dat ten onrechte een kennisgeving van inbreuk op het auteursrecht tegen u is ingediend, kunt u als reactie hierop een tegenvordering indienen.

B. Uw tegenvordering moet de volgende informatie bevatten:

Identificatie van het materiaal dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd.

Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie.

Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de federale districtsrechtbank voor het gerechtelijk arrondissement waarin uw adres zich bevindt of, indien buiten de VS, voor elk gerechtelijk arrondissement waarin de website kan worden gevonden, en dat u de betekening of kennisgeving accepteert van de persoon die de oorspronkelijke kennisgeving heeft gedaan.

C. Stuur uw tegenvordering naar de volgende aangewezen vertegenwoordiger:

[[email protected]]

Verwijdering van inbreukmakende inhoud:

A. Na ontvangst van een geldige DMCA-melding of tegenmelding zullen we passende actie ondernemen, waaronder mogelijk het verwijderen of uitschakelen van de toegang tot het vermeend inbreukmakende materiaal.

B. We kunnen ook de accounts van herhaaldelijke overtreders beëindigen in overeenstemming met ons beleid.

Juridische disclaimer:

A. Deze DMCA-disclaimer is niet bedoeld als juridisch advies. Als u specifieke juridische zorgen heeft over inbreuk op het auteursrecht, raden wij u aan een advocaat te raadplegen.

B. Wij behouden ons het recht voor om deze DMCA-disclaimer op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Houd er rekening mee dat de bovenstaande DMCA-disclaimer een algemene verklaring is en mogelijk moet worden beoordeeld en aangepast door een juridische professional om naleving van de specifieke wet- en regelgeving die van toepassing is op uw rechtsgebied te garanderen.