Tải xuống cho thiết bị chưa root

Bạn phải cài đặt MicroG trước khi cài đặt YouTube ReVanced trên thiết bị Android của bạn. Nếu không, ứng dụng sẽ không hoạt động trên thiết bị của bạn.


  • Tải tệp APK từ liên kết tải xuống được cung cấp bên dưới.
  • Quá trình cài đặt rất đơn giản, giống như bạn đã từng cài đặt các ứng dụng khác.
  • Yêu cầu: MicroG (Bắt buộc: phải cài đặt ứng dụng này trước khi cài đặt ứng dụng Revanced)
  • Các liên kết tải xuống cho ứng dụng Revanced (phiên bản chung và mở rộng) và MicroG có sẵn bên dưới.

Hướng dẫn cài đặt từng bước như thế nào?