Tải xuống ReVanced cho các thiết bị đã root [Magisk]

Bạn cần có một thiết bị đã được root với Magisk SU để cài đặt mô-đun này. Bạn không cần phải cài đặt MicroG vì nó đã sử dụng dịch vụ Play Store. Nhưng bạn cần phải cài đặt mô-đun MinDetach để tránh các phụ thuộc của PlayStore.


  • MicroG không bắt buộc
  • Quá trình cài đặt hơi phức tạp, vì vậy bạn phải có một số kỹ thuật hoặc nếu không thì chỉ cần làm theo hướng dẫn quy trình cài đặt của chúng tôi.
  • Bắt buộc: Mô-đun MinDetach để tránh phụ thuộc playstore.
  • Liên kết tải xuống được đưa ra dưới đây

Hướng dẫn cài đặt từng bước như thế nào?